26 Mayıs 2022
Aradığınız Tılsıma Şu Anda Ulaşılamıyor
Hayatı dolu dolu yaşamak gerektiği sloganına bir kez olsun kendisini kaptırmamış biri var mıdır aramızda? Az zamanda çok şey halledip eksikleri kapatmanın uçarı telâşına kapılırız zaman […]
1 Mart 2022
Kendi Hakikatini Fısıldamak
“Söyledim ve ruhumu kurtardım.” [1] Bir duyguyu anlatırken çoğu zaman duygunun kendisiyle yetinmeyiz. Hangi duygunun içindeysek onu tasvir ederken bedensel ve sözel tecrübelerimizi aktarır hâlde buluruz […]
19 Ekim 2021
Kendi Kelimelerinin Peşinde
On yedinci yüzyılda Nevizâde Ataî kelimelerin, ölüleri bile diriltebilen âb-ı hayat olduğundan bahseder. [1] Buradan kelimelere, yitirdiğimiz kişilerle aramızda köprüler kurabilecek ölçüde güç atfettiğini anlıyoruz. Sadece […]
5 Haziran 2021
Gerçekteki Kurmaca, Kurmacadaki Gerçek
Kurt Lewin, iyi bir teoriden daha pratik bir şey olmadığını söylüyordu. Buradan hareket edersek teoride ne kadar derinleştiğimizin sağlaması için tecrübelerimize uzanmamız gerekir. Mesele uygulamaya geldiğinde […]
12 Nisan 2021
Kadim Bilmecenin Bugünkü Tezahürü: Kendini Arayan İnsan
“Kendi hikâyemiz olmadığı durumlarda, bizim için kurulmuş hikâyeyi oynamakla kalmayız, o hikâyeye inanırız, onu severek, isteyerek gerçekleştirmeye çalışırız da.” [1] Kaygılarımızı tetikleyen faktörler arasında dönemsel kırılmalar […]