Belgesel Sinema Üzerine Serbest Notlar 5: Oyunculuğun İkircikli Tabiatı