24 Temmuz 2022
Doğum, Yaşam ve Ölüm Arasında Göçmen İmgeleri
Göçmenlerin yardıma muhtaç, çaresiz ve kimsesiz olduklarına dair kuvvetli bir toplumsal kabul vardır. Onlar içine girdikleri topluma entegre olmakla ve geride bıraktıkları memleketleri için üzülmekle görevlidirler. […]
12 Temmuz 2022
Kültürel Mirasın Arabeskleşmesi
Muhsin Bey filminde [1] Muhsin Kanadıkırık (Şener Şen) ile Ali Nazik (Uğur Yücel) arasında geçen hayâller sahnesinde Muhsin Bey’in konuşmasıyla başlayan diyalog şu şekilde gelişir: -Çok […]
2 Temmuz 2022
Etel Adnan: “Yokum, öyleyse ben’im”
Etel Adnan’ın vefat ettiği 14 Kasım 2021’den beri hakkında yazmak istiyordum ama onu oluşturan sayısız bileşeni parçalara ayırıp sonra tekrar birleştirmeden yazmak mümkün değildi. Dünya ağrısının […]
14 Haziran 2022
Tozu Duman Eden Ayaklar
Fotoğraf, dış dünyanın gerçekliğinden bağımsız olmayan, gerçek bir ânın görselleşmiş hâli. Görselleşmiş ân, fotoğrafçının göstermek istediği ânın yalnızca bir parçası. Fotoğrafçılık, gerçekliği yeni bir düzleme aktaran […]
10 Haziran 2022
Giacometti, Rilke ve Yücel Bir Gün…
Bazı imgeler vardır. Çok zaman önce görmüş, okumuş, dokunmuşsunuzdur; zaman gelir, kendilerini size hatırlatırlar. Çünkü yer etmiştir hafızanızın mutena/müstesna bir yerinde. Giacometti’nin odasındaki iskemlesinin üzerine tüm […]
28 Mart 2022
Betül Özel Çiçek’le Tanrıça Kültü ve Mitler Üzerine (II)
“Açlık zannettiğimiz ihtiyacın susuzluk olduğunu fark edersek anlatılarımızda neler değişir?” Gelelim sorularımızın ikinci kısmına. Yeni üretilen mitlerden örnekler verebilir misin, bunların ortaya koyulma saikleri nelerdir? Öncelikle, […]
27 Mart 2022
Damdan Düştü Bir Godot…
Yüksek mi yüksek, geniş mi geniş bir sahne. Her yer simsiyah. Dekor niyetine kuru bir dal. Belki söğüt, belki de sadece çalı. İçinde iyice kaybolduğu sahnenin […]
24 Mart 2022
Betül Ö. Çiçek’le Tanrıça Kültü ve Mitler Üzerine (I)
“Mitleri bizim için bu kadar önemli kılan, tanımların ötesine taşan ve tanımlama, anlatma çabalarımızın tam manâsı ile kuşatamadığı bir anlamının bulunmasıdır.” Mitler sanatın her dalına etki […]
10 Mart 2022
Kente Dair İki İmge: Bayat Ekmek ve Çay
Tarihi yarımada son bir aydır Avrupa’dan ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen sekiz farklı tasarımcıya ev sahipliği yapıyor. İstanbul Tasarım Bienali’nin “Camekân” programı kapsamında kente gelen tasarımcılar […]