28 Mart 2022
Betül Özel Çiçek’le Tanrıça Kültü ve Mitler Üzerine (II)
“Açlık zannettiğimiz ihtiyacın susuzluk olduğunu fark edersek anlatılarımızda neler değişir?” Gelelim sorularımızın ikinci kısmına. Yeni üretilen mitlerden örnekler verebilir misin, bunların ortaya koyulma saikleri nelerdir? Öncelikle, […]
24 Mart 2022
Betül Ö. Çiçek’le Tanrıça Kültü ve Mitler Üzerine (I)
“Mitleri bizim için bu kadar önemli kılan, tanımların ötesine taşan ve tanımlama, anlatma çabalarımızın tam manâsı ile kuşatamadığı bir anlamının bulunmasıdır.” Mitler sanatın her dalına etki […]
12 Ağustos 2021
Teoman Duralı’yla Sanat Söyleşisi (II): “Utanmanın, vicdânın olmadığı hayat, cennettir.”
Tiyatroda “oyun devam etmeli” sözü vardır. Gadamer de sanatı oyun kavramından yola çıkarak bir temele oturtur. Sizce sanatın oyunla bağı nedir? Oyun temelde çocuğa mahsustur. Çağımızda […]
8 Ağustos 2021
Teoman Duralı’yla Sanat Söyleşisi (I): “İnsanın en önemli dürtüsü ölüme meydan okumaktır”
Sanat nedir? Sanatcı kimdir? İnsanın kendi güzellik duygusunu tatmin etmek üzre giriştiği bir işdir sanat. Zorlayıcı hiçbir ihtiyâca cevap vermez. Bu bakımdan sanatın felsefe-bilimle yapı akrabalığı […]
23 Mayıs 2021
Yalçın Armağan’la Türkiye’de Yazar Otobiyografileri Üzerine (III): “Otobiyografinin hakikati anlattığı iddiasının kendisi bir yanılsama”
“Otobiyografik metinler yazarların gerçeği anlatma vaadiyle yazılıyor ama bellek çalışmalarının da bize gösterdiği gibi bellek her zaman gerçeği hatırlamıyor, birtakım kurgular araya giriyor.” Otobiyografik bellekteki anıların […]
22 Mayıs 2021
Yalçın Armağan’la Türkiye’de Yazar Otobiyografileri Üzerine (II): “Takvimden arındırılmış metinlerle karşı karşıyayız”
“Yazarın kendini sunmak istediği hâli görüyoruz bu metinlerde. Belli ki yazarlar kendilerini neşeli sunmayı seviyorlar.” Otobiyografi yazım tekniği açısından sizin incelediğiniz metinlerin aralarında ne tür ortak […]
21 Mayıs 2021
Yalçın Armağan’la Türkiye’de Yazar Otobiyografileri Üzerine (I): “Türkiye’de Otobiyografiler Fazla Neşeli”
“Yayıncılık meselesini çalışmaya başlayınca, ne yazık ki yeterli kaynak da olmayınca, işin tarihini ele almak gerekti. Türkiye’de yayıncılığın tarihi nasıl gelişti ve bu süreçte edebiyat bundan […]