Bir güzel peşine düşüp boy uzunluğu, yüz güzelliği, göz uğruluğu anlatan değildir divan şairi. Divan şairi önce şair, sonra âşıktır. Aşkı anlatır her şeyde. Her şey dediği şiir, şiir dediği her şeydir… Anlattığı o her şeyin biri kendi, biri şiiri, biri de yaşadığı ortamıdır. Bu üç şey divan şairinin şiiridir, divan şiiridir.

Divan Şairi

Dedim adını bahşet

Dedi ki her şey.

Dedim mesela?

Dedi ki şiir.

Dedim şiir bir şeydir.

Dedi her şeydir.

Dedim ya duygun?

Dedi pazumdur.

Dedim ya şiir?

Dedi duygumdur.

Dedim ki mazmun?

Dedi maşukun.

Dedim ki maşuk?

Dedi âşıkın.

Dedim ki âşık?

Dedi ki benim.

Dedim peki sen?

Dedi ki kendim.

Dedim ya kendin?

Dedi şiirdir.

Dedim rakibin?

Dedi ki pek çok

Dedim ümidin?

Dedi ki pek yok.

Dedim yoksa sen?

Dedi o benim.

Dedim ben seni bildim.

Dedi ki kimim?

Dedim mecliste?

Dedi ki yerim.

Dedim divanın?

Dedi kalemim.

Dedim her şeysin

Dedi şairim.

                                                                    


0 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Arkadaşlarınızla paylaşın