Dursun Ali Tökel’le Mitoloji Üzerine – II: “En Güçlü Mit Yapıcılar Din Sahasında Cirit Atarlar”