Dursun Ali Tökel’le Mitoloji Üzerine – I: “Evi Ayakta Tutan Kiriş Mitlerdir.”