Kapaktaki Turgut Cansever: Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı