Betül Özel Çiçek’le Tanrıça Kültü ve Mitler Üzerine (II)