Bir Direniş İmkânı Olarak Nesnelerin Tanıklığı: Olağan Zamanın Dışında